Работаем с 2011 года
Телефон: (098) 417 29 10 Email: ua@event.net.ua

Умови конфіденційності

Умови конфіденційності

ТОВ "ІТ-СЕК" поважає право кожної людини на конфіденційність. Для використання деяких служб, програм і продуктів ТОВ "ІТ-СЕК" (далі - Продукти ТОВ "ІТ-СЕК" може знадобитися проходження процедури реєстрації або надання персональної інформації ТОВ "ІТ-СЕК". Реєстрація може знадобитися для доступу до деяких функцій сайтів або участі в рекламних акціях. Умови про конфіденційність містять пояснення, як використовується така інформація. Уважно ознайомтеся з цими Умовами про конфіденційність.

Дані Умови про конфіденційність регулюють відносини між ТОВ "ІТ-СЕК" і будь-якою фізичною особою, індивідуальним підприємцем, юридичною особою (далі – Користувач) з обробки Персональної інформації, включаючи, крім іншого, збирання, використання, збереження і безпеку наданої Користувачем і/або зібраної у Користувача інформації.

Дія цих Умов конфіденційності поширюється на всю інформацію, яку ТОВ "ІТ-СЕК" та/або його афілійовані або інші уповноважені особи, які діють від імені ТОВ "ІТ-СЕК", можуть отримати про Користувача під час використання ним будь-якого з Продуктів ТОВ "ІТ-СЕК".

Звертаємо Вашу увагу: використання Продуктів ТОВ "ІТ-СЕК" означає Вашу повну згоду з усіма положеннями цих Умов щодо конфіденційності та зазначених у них умов обробки Вашої Персональної інформації. Якщо Ви не згодні беззастережно прийняти всі положення цих Умов конфіденційності, Ви не маєте права використовувати Продукти ТОВ "ІТ-СЕК" і повинні видалити всі їх компоненти зі свого комп'ютера (ЕОМ).

1. Персональна інформація, що збирається і обробляється ТОВ "ІТ-СЕК"

У рамках цих Умов про конфіденційність під персональною інформацією розуміється:

1.1. Інформація (включаючи, але не обмежуючись, персональні дані), яку Користувач самостійно надає ТОВ "ІТ-СЕК" при здійсненні дій, спрямованих на реєстрацію Продуктів ТОВ "ІТ-СЕК" (у т. ч. активація) або в рамках їх використання (в т. ч. створення облікового запису, звернення в службу підтримки). Інформація надається шляхом заповнення Користувачем відповідних форм, при цьому обсяг надання інформації при заповненні необов'язкових полів зазначених форм визначається Користувачем самостійно.

1.2. Інформація, що отримується автоматично при використанні Продуктів ТОВ "ІТ-СЕК" Користувачем, у т. ч. з cookies (при завантаженні матеріалів сайтів ТОВ "ІТ-СЕК", автоматично перевіряються відомості про систему Користувача; при використанні інструментів спілкування Користувачем, можуть бути збережені матеріали та повідомлення, які він відправляв і отримував, при цьому ТОВ "ІТ-СЕК" залишає за собою право перевіряти зміст спілкування Користувача на своїх сайтах).

1.3. Користувальницькі дані — будь-яка інформація завантажена (внесена) Користувачем в Продукти ТОВ "ІТ-СЕК".

1.4. Інша інформація про Користувача, яку отримує ТОВ "ІТ-СЕК" виключно в зазначених у розділі 2 цих Умов про конфіденційність цілях.

2. Цілі збору та обробки персональної інформації Користувачів

Збір, зберігання та обробка зазначеної у розділі 1 цих Умов про конфіденційність інформації здійснюється виключно у таких конкретних цілях:

2.1. Для ідентифікації Користувача при використанні Продуктів ТОВ "ІТ-СЕК".

2.2. Для персоналізації обліку відвідувань (у тому числі з метою надання персоналізованих послуг Користувачеві) та реєстрації дій Користувача ТОВ "ІТ-СЕК" використовує Cookies.

2.3. Для здійснення взаємодії з Користувачем у рамках укладених з ТОВ "ІТ-СЕК" договорів або угод.

2.4. Проведення статистичних та інших досліджень на основі знеособлених даних (у т.ч. для з'ясування думки користувачів про різні продукти та послуги, що надаються ТОВ "ІТ-СЕК").

3. Умови обробки персональної інформації Користувача та її передачі третім особам

3.1. Зберігання (у тому числі зміна та видалення) персональної інформації користувачів здійснюється відповідно до функціонального призначення конкретних Продуктів ТОВ "ІТ-СЕК", технічної документації до них.

3.2. Розкриття персональної інформації третім особам здійснюється в наступних випадках:

3.2.1. Користувач завчасно висловив свою згоду на таке розкриття.

3.2.2. Передача необхідна для виконання договору, стороною якого або вигодонабувачем або поручителем за яким є Користувач, а також для укладення договору з ініціативи Користувача або договору, за яким Користувач буде вигодонабувачем або поручителем.

3.2.3. Передача необхідна для захисту прав і законних інтересів ТОВ "ІТ-СЕК" або третіх осіб у випадках, коли Користувач порушує авторські права ТОВ "ІТ-СЕК".

3.2.4. Передача необхідна для підключення та/або реєстрації сторонніх програмних продуктів на ім'я Користувача або організації, інтереси якої представляє Користувач.

3.2.5. Передача необхідна для здійснення правосуддя, виконання судового акта, акта іншого органу або посадової особи, що підлягають виконанню відповідно до законодавства України про виконавче провадження або інших передбачених чинним законодавством України випадках.

3.3. При обробці персональних даних користувачів ТОВ "ІТ-СЕК" керується Законом України №2297 «Про персональні дані».

4. Обмеження відповідальності

4.1. ТОВ "ІТ-СЕК" не ініціює розміщення Персональної інформації при використанні Продуктів ТОВ "ІТ-СЕК", не контролює її достовірність і актуальність, проте ТОВ "ІТ-СЕК" залишає за собою право вимагати підтвердження достовірності, переданої йому інформації Користувачем.

4.2. При розміщенні (наданні ТОВ "ІТ-СЕК") Персональної інформації третіх осіб Користувач гарантує, що отримав всі необхідні дозволи та згоди на зазначені дії, а також гарантує повну і беззастережну згоду цих осіб з усіма положеннями цих Умов про конфіденційність.

4.3. ТОВ "ІТ-СЕК" не несе відповідальності за збір, зберігання та обробку Персональної інформації програмним забезпеченням сторонніх розробників, включених в Продукти ТОВ "ІТ-СЕК".

4.4. ТОВ "ІТ-СЕК" не може зберегти конфіденційність Персональної інформації Користувача, публічний доступ до якої надано самим Користувачем в силу функціональних призначень відповідного Продукту ТОВ "ІТ-СЕК"; Користувач погоджується з тим, що при використанні таких Продуктів певна частина його Персональної інформації стає доступною для необмеженого кола осіб.

5. Захист Персональної інформації

ТОВ "ІТ-СЕК" приймає необхідні правові, організаційні та технічні заходи або забезпечує їх прийняття для захисту Персональної інформації від неправомірного або випадкового доступу до них, знищення, зміни, блокування, копіювання, надання, поширення персональних даних, а також інших неправомірних дій стосовно Персональної інформації, у тому числі:

  • Здійснює захист авторизованих сесій.
  • Постійно вдосконалює способи збору, зберігання і обробки даних.

6. Заключні положення

Дані Умови про конфіденційність можуть бути змінені ТОВ "ІТ-СЕК" в односторонньому порядку шляхом розміщення їх в новій редакції в мережі Інтернет за адресою https://www.qrticket.com.ua/contacts/privacy.php

7. Контактна інформація ТОВ "ІТ-СЕК"